Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Тавричанської сільської ради
Каховського району Херсонської області

Указ Президента України від 6 січня 2010 року N 6/2010 "Про деякі заходи щодо сприяння вирішенню актуальних питань молоді "

                                              

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про деякі заходи щодо сприяння вирішенню актуальних питань молоді
 

З метою сприяння вирішенню деяких актуальних питань, що виникають у молодіжному середовищі, враховуючи пропозиції
Національної ради з питань становлення та розвитку молоді, п о с т а н о в л я ю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) уживати заходів щодо своєчасної та в повному обсязі виплати стипендій студентам вищих навчальних закладів;

2) забезпечувати безумовне додержання вимог Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) щодо виготовлення та видання за рахунок коштів Державного бюджету України документів про освіту особам, які навчалися за кошти державного бюджету;

3) уживати в установленому порядку заходів щодо:

активізації роботи з пропаганди здорового і безпечного способу життя, забезпечення належного контролю за рекламою, кіно- та відеопродукцією з метою недопущення пропаганди в молодіжному середовищі насильства та жорстокості, національної та релігійної ворожнечі;

додержання вимог Закону України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ) стосовно реклами алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

4) передбачити під час доопрацювання проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" збільшення порівняно з 2009 роком видатків на:

заходи з реалізації державної молодіжної політики, підтримки молодіжних і дитячих громадських організацій;

реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки ( 1089-2002-п );

5) передбачати у проектах Державного бюджету України на 2010 та наступні роки кошти на надання роботодавцям дотації для забезпечення молоді першим робочим місцем відповідно до Закону України "Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю" ( 2150-15 );

6) опрацювати питання щодо:

розширення переліку професій та спеціальностей, за якими роботодавцям може надаватися дотація для забезпечення молоді першим робочим місцем;

удосконалення планування витрат, пов'язаних із пільговим проїздом студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, з урахуванням реальної кількості осіб, що користуються такою пільгою;

7) ужити заходів щодо створення до 1 березня 2010 року Всеукраїнського центру патріотичного виховання молоді та Будинку молоді України;

8) забезпечити розроблення і затвердити у 2010 році Державну програму "Студентський та учнівський гуртожиток" та забезпечити її фінансування;

9) забезпечити проведення до кінця 2010 року дослідження відповідності ринку освітніх послуг, зокрема, з підготовки фахівців із вищою освітою потребам ринку праці та формування державного замовлення на підготовку таких фахівців згідно з поточними і перспективними потребами ринку праці.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям ужити в установленому порядку заходів щодо:

збільшення, починаючи з 2010 року, асигнувань на заходи з реалізації молодіжної політики, підтримки молодіжних і дитячих громадських організацій;

розширення мережі молодіжних центрів праці, а також закладів і установ для молоді, метою діяльності яких є, зокрема, патріотичне виховання, пропаганда здорового і безпечного способу життя, профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі;

виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, в тому числі щодо популяризації здорового способу життя та профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі;

активізації діяльності дорадчих органів з питань молодіжної політики.
 

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 6 січня 2010 року
N 6/2010