Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Тавричанської сільської ради
Каховського району Херсонської області

Діловодство

 1. Лист МОН №1-9-596 Розяснення до Інструкції з діловодства у ЗЗСО
 2. Наказ МОН №412 Інструкція про ведення журнала 1-4 класи
 3. Наказ МОН №423 Єдині зразки шкільної документації
 4. Наказ МОН №496 Інструкція з ведення журналу 5-11 класи
 5. Наказ МОН №676 від 25.06.2018 Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах ЗСО
 6. Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання   документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях. Наказ Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року №1000/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за №736/27181

 7. Про затвердження національного класифікатора НК 010:2021 та скасування національного класифікатора ДК 010-98. Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 12 березня 2021 року №526

 8. Національний стандарт України «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003», затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07 квітня 2003 року №55

 9. Про проведення експертизи цінності документів. Постанова Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року №1004

 10. Про затвердження Типового положення про експертну комісію державного    органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації. Наказ Міністерства юстиції України  від 19 червня 2013 року №1227/5

 11. Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, затверджений наказом Міністерства юстиції України  від 12 квітня 2012 року №578/5